Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy o dzieło przed jej wykonaniem.

Nie jest konieczne, żeby strony umowy o dzieło określiły przypadki, w których można odstąpić od owej umowy. Kodeks cywilny zawiera kilka regulacji, które dają stronom uprawnienie do odstąpienia od umowy.

Jednym z takich przepisów jest art. 644 KC, dzięki któremu zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy (przez jednostronne oświadczenie woli), dopóki dzieło nie zostało ukończone. Dzieło nieukończone oznacza dzieło, które nie nadaje się do wydania i odbioru. Prawo do odstąpienia od umowy gaśnie z chwilą wydania zamawiającemu dzieła ukończonego.

Nie jest wymagany konkretny powód dla odstąpienia. Zamawiający może po prostu nie potrzebować już dzieła, czy też nie być zainteresowany jego odbiorem. Następuje to nawet, gdy przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób prawidłowy.

Ustawodawca nakłada jednak na zamawiającego obowiązek zapłaty umówionego wynagrodzenia. Chroni to interes przyjmującego zamówienie, zwłaszcza gdy rozpoczął już pracę nad dziełem, poświęcił swój czas oraz środki na wykonanie dzieła.

Dla zamawiającego pozostaje możliwość odliczenia sobie tego, co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła. Dotyczy to oszczędności związanych z niezużytymi materiałami, które zamawiający dostarczył, jak również innych wszelkich innych oszczędności. Zamawiający może też odliczyć wszystko to, co przyjmujący zamówienie musiałby zużyć do wykonania dzieła, a co może wykorzystać w inny sposób. Musi jednak udowodnić powstałe oszczędności (art. 6 KC)